X
Cẩm nang mua sắm Tháng 07/2021 - Đợt 1

Cẩm nang mua sắm Tháng 07/2021 - Đợt 1

*Áp dụng tại các hệ thống siêu thị AEON Citimart: Cao Thắng, Tropic Garden, Garden Plaza, New Sài Gòn, Phúc Yên, Parkson Q.5, B&B Somerset, B&B Hưng Vượng, B&B Green View, B&B Nam Long, B&B Sunrise City, B&B Him Lam, B&B Conic, B&B BCA, B&B Res 11.

Xem online Tải về
Cẩm nang mua sắm Tháng 06 - Đợt 02

Cẩm nang mua sắm Tháng 06 - Đợt 02

*Áp dụng tại các hệ thống siêu thị AEON Citimart: Cao Thắng, Tropic Garden, Garden Plaza, New Sài Gòn, Phúc Yên, Parkson Q.5, B&B Somerset, B&B Hưng Vượng, B&B Green View, B&B Nam Long, B&B Sunrise City, B&B Him Lam, B&B Conic, B&B BCA, B&B Res 11.

Xem online Tải về
Cẩm nang mua sắm Tháng 06 - Đợt 01

Cẩm nang mua sắm Tháng 06 - Đợt 01

*Áp dụng tại các hệ thống siêu thị AEON Citimart: Cao Thắng, Tropic Garden, Garden Plaza, New Sài Gòn, Phúc Yên, Parkson Q.5, B&B Somerset, B&B Hưng Vượng, B&B Green View, B&B Nam Long, B&B Sunrise City, B&B Him Lam, B&B Conic, B&B BCA, B&B Res 11.

Cẩm nang mua sắm Tháng 05 - Đợt 02

Cẩm nang mua sắm Tháng 05 - Đợt 02

*Áp dụng tại các hệ thống siêu thị AEON Citimart: Cao Thắng, Tropic Garden, Garden Plaza, New Sài Gòn, Phúc Yên, Parkson Q.5, B&B Somerset, B&B Hưng Vượng, B&B Green View, B&B Nam Long, B&B Sunrise City, B&B Him Lam, B&B Conic, B&B BCA, B&B Res 11

Xem online Tải về