X

Làm việc cùng chúng tôi!

    Aeon Citimart có đội ngũ 1.500 nhân viên trên cả nước.
    Aeon Citimart luôn coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực để có được nhiều quản lý, nhân viên giỏi với tinh thần phục vụ và hợp tác cao vì mục tiêu “Chất lượng cho mỗi sản phẩm dịch vụ gắn liền với uy tín, sự tồn tại và phát triển của thương hiệu Citimart”.
Làm việc cùng chúng tôi!

Cơ hội nghề nghiệp

Hãy Nắm Lấy Cơ Hội! Bạn Có Thể Làm Được!

Đơn Ứng Tuyển

Bạn đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí này?